Όροι χρήσης

Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Με την περιήγηση στον ιστότοπο, συμφωνείτε με όλους τους ακόλουθους νομικούς όρους που σχετίζονται με αυτόν πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του. Η ιστοσελίδα intelliprice.io είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας 33 CLOUDS IKE.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αυτή η Ιστοσελίδα λειτουργεί από την εταιρεία 33 CLOUDS IKE, Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής “Εμείς” ή “Εταιρεία”), οντότητα νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκουν στην Εταιρεία. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε το περιεχόμενο και τα οπτικά αντικείμενα που εμφανίζονται στον ιστότοπο μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε νόμιμα με όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις λοιπές ειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου για προσωπική χρήση απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Όλα τα δεδομένα που βρέθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μεταφορτωθεί με καλή πίστη και μόνο για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες, συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους και κείμενα που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία για τα οποία η Εταιρεία δεν έχει καμία εγγύηση ή οποιαδήποτε εκπροσώπηση όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα της. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους σε απευθείας σύνδεση με την ευκολία των χρηστών. Ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε ή εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων. Η παραπομπή σε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή / και αγοράς / προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών. Εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη να πιστεύει, να υιοθετεί ή να βασίζεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν, να διαπραγματεύεται ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε εταιρεία αναφέρεται ή να αγοράζει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν.

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από αυτόν τον ιστότοπο. Ο περιηγητής ιστού του χρήστη παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες στον διακομιστή, όπως ο ιστότοπος από τον οποίο έχει συνδεθεί ο χρήστης, η ταυτότητα του παροχέα υπηρεσιών Internet του χρήστη ή ο τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης καθώς και οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης σε εμάς, αν η τελευταία πραγματοποιείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδρομής σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) ή με άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο το έστειλε ο χρήστης, όπως η αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων κλπ. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτόν τον ιστό σε συγκεντρωτική μορφή μόνο για στατιστικούς σκοπούς (όχι προσωπικά αναγνωρίσιμο) δηλαδή για να μετρήσουμε τη χρησιμότητα και τη δημοτικότητα αυτού του ιστότοπου. Τα δεδομένα δεν θα δοθούν σε τρίτους: είναι μόνο για εσωτερική χρήση της Εταιρείας.

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο, εφόσον τεχνικές ελλείψεις ενδέχεται να υπερβούν τον τεχνικό έλεγχο της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ταλαιπωρία που υφίσταται ο χρήστης από την προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία του ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν στους επισκέπτες αυτής απλώς και μόνο λόγω προβληματικής πρόσβασης σε αυτήν την ιστοσελίδα.

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Https, web ή προγράμματος περιήγησης: Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που μεταφορτώνονται στη συσκευή του χρήστη όταν κάποιος επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Κάθε φορά που ο χρήστης φορτώνει τον ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει το cookie πίσω στο διακομιστή για να ειδοποιήσει τον ιστότοπο για την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη. Τα cookies μπορεί να είναι χρήσιμα καθώς επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί “cookies” για διάφορους σκοπούς και ιδιαίτερα για:

(α) Λόγους προώθησης: για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προσφορών σε αυτόν τον ιστότοπο, τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο, με βάση τις επισκέψεις του προηγούμενου χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.

(β) Διεξαγωγή έρευνας: για στατιστικούς σκοπούς ή / και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή / και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δικτυακού Τόπου.

(γ) Cookies και κοινωνική δικτύωση: Προκειμένου να μοιραστεί περιεχόμενο εύκολα και χωρίς προβλήματα από τους χρήστες.

(δ) Προσαρμογή της εμπειρίας σας στο διαδίκτυο: Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας δίνουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών από άλλα μέρη του υπολογιστή σας και δεν μπορούν να περιέχουν ιούς, κώδικες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τη χρήση αυτών των cookies, μπορεί να τα απενεργοποιήσει από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν τόσο καλά, αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα στη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/ όπως για τη διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να εξαιρεθεί από τη χρήση τέτοιων διαφημίσεων.

 
ΠΡΟΒΟΛΗ

Ενδέχεται να προβάλλουμε την εταιρική σας επωνυμία, το λογότυπο, τις εικόνες ή άλλα μέσα και την δημόσια περιγραφή των Έργων και του προφίλ σας ως μέρος υλικού προώθησης και προβολής της 33 CLOUDS IKE, εκτός εάν έχετε ζητήσει ρητά να μην γίνει κάτι τέτοιο και συμφωνήσαμε σε αυτό το αίτημα.

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδική ειδοποίηση προς τους επισκέπτες αυτού του Δικτυακού Τόπου. Ωστόσο, μόλις μια τέτοια τροποποίηση δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο, δεσμεύει όλους τους επισκέπτες και τα μέλη αυτού του Δικτυακού Τόπου στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του.